اعلام بار شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

ردیف

نام محموله

مبدا

مقصد

کرایه هر تن (ریال)

1

گندله

معدن گل گهر

بردسیر

890,000

2

گندله

معدن گل گهر

اردکان

1,650,000

3

گندله

معدن گل گهر

بافت

840,000

4

کنستانتره سنگ آهن

معدن گل گهر

کرمان

1,010,000

5

کنستانتره سنگ آهن

بلورد

کرمان

1,010,000

6

دانه بندی سنگ اهن

معدن گل گهر

جلال اباد

1,495,000

7

کنستانتره سنگ آهن

جلال اباد

معدن گل گهر

1,365,000

8

گندله

بردسیر 

بافت

960,000

9

آهک 

سیرجان

بردسیر

دکمه بازگشت به بالا