اکسلعمومی

بزرگنمایی سلولهای اکسل

بزرگنمایی سلولهای اکسل
بزرگنمایی سلولهای اکسل
بزرگنمایی سلولهای اکسل
بزرگنمایی سلولهای اکسل
بزرگنمایی سلولهای اکسل

اگر داده های زیادی در اکسل داشته باشید احتمال دارد که بخواهید آن را کنترل نمائید و خطاهای احتمالی را پیدا کنید و برای پیمایش بین سلولها نیاز به بزرگنمایی اکسل داشته باشید ، که البته تمایلی هم به زوم کردن اکسل نداشته باشید ، این آموزش رایگان از مناسب شماست.

مراحل اضافه کردن بزرگنمایی اکسل

  • فایل اکسل مورد نظر را بازکرده و وارد کد نویسی شوید
  • سعی کنید در آن واحد فقط یک فایل اکسل باز داشته باشید.
  • در سمت چپ قسمت کدنویسی روی نام شیت مورد نظر دابل کلیک کنید.
  • کد زیر را درون آن قرار دهید.
Range(“A1”).Value = ActiveCell.Value
Range(“A1”).Value = ActiveCell.Value
Range("A1").Value = ActiveCell.Value
  • خط بالا باعث می شود با حرکت جهت نما در شیت ، مقدار آن در A1 نمایش داده شود.

بزرگنمایی در اکسلبزرگنمایی در اکسل

روش دوم زوم کردن سلول

وارد محیط کدنویسی اکسل شده و شیت مورد نظر را انتخاب نمائید.

کد های زیر را در آنجا قرار دهید.

Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim xShape As Variant
Set xRg = Target.Areas(1)
For Each xShape In ActiveSheet.Pictures
If xShape.Name = “zoom_cells” Then
xShape.Delete
End If
Next
If Application.WorksheetFunction.CountBlank(xRg) = xRg.Count Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
xRg.CopyPicture appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
Application.ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
With Selection
.Name = “zoom_cells”
With .ShapeRange
.ScaleWidth 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
.ScaleHeight 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
With .Fill
.ForeColor.SchemeColor = 44
.Visible = msoTrue
.Solid
.Transparency = 0
End With
End With
End With
xRg.Select
Application.ScreenUpdating = True
Set xRg = Nothing
Range(“B2”).Value = ActiveCell.Value
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim xShape As Variant
Set xRg = Target.Areas(1)
For Each xShape In ActiveSheet.Pictures
If xShape.Name = “zoom_cells” Then
xShape.Delete
End If
Next
If Application.WorksheetFunction.CountBlank(xRg) = xRg.Count Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
xRg.CopyPicture appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
Application.ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
With Selection
.Name = “zoom_cells”
With .ShapeRange
.ScaleWidth 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
.ScaleHeight 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
With .Fill
.ForeColor.SchemeColor = 44
.Visible = msoTrue
.Solid
.Transparency = 0
End With
End With
End With
xRg.Select
Application.ScreenUpdating = True
Set xRg = Nothing
Range(“B2”).Value = ActiveCell.Value
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim xShape As Variant
Set xRg = Target.Areas(1)
For Each xShape In ActiveSheet.Pictures
 If xShape.Name = "zoom_cells" Then
 xShape.Delete
 End If
Next
If Application.WorksheetFunction.CountBlank(xRg) = xRg.Count Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
xRg.CopyPicture appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
Application.ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
With Selection
 .Name = "zoom_cells"
 With .ShapeRange
 .ScaleWidth 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
 .ScaleHeight 2.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
 With .Fill
 .ForeColor.SchemeColor = 44
 .Visible = msoTrue
 .Solid
 .Transparency = 0
 End With
 End With
End With
xRg.Select
Application.ScreenUpdating = True
Set xRg = Nothing
Range("B2").Value = ActiveCell.Value
  • به اکسل باز گردید ، حالا با حرکت در سلولها ، محتویات سلول ، مانند عکس نمایش داده می شود.

زوم کردن سلولزوم کردن سلول


(1) بزرگنمایی زوم Zoom در کاربرگ در اکسل
بزرگنمایی زوم Zoom در کاربرگ در اکسل 2016 Excel 2016 - آموزش 365


(2) چگونه سلول ها انتخابشده در اکسل بزرگ
چگونه سلول ها انتخابشده در اکسل بزرگ نمایش داده شوند آی تی سواد


(3) بزرگنمایی در اکسل zoom - آموزش رایگان
بزرگنمایی در اکسل zoom - آموزش رایگان


(4) بزرگنمایی یک محدوده Zoom to Selection
بزرگنمایی یک محدوده Zoom to Selection در اکسل 2016 Excel 2016 - آموزش 365


(5) چگونه در اکسل یک لیست سفارشی ایجاد کنیم
چگونه در اکسل یک لیست سفارشی ایجاد کنیم


(6) بررسی روش های ورود و ویرایش اطلاعات طهاکو
بررسی روش های ورود و ویرایش اطلاعات طهاکو


(7) چگونه در اکسل ابزار زوم Zoom را برای
چگونه در اکسل ابزار زوم Zoom را برای نمایش مناسب اطلاعات شیت تنظیم کنیم - نکتهیار


(8) چگونگی بزرگنمایی و کوچکنمایی اسناد در
چگونگی بزرگنمایی و کوچکنمایی اسناد در اکسل خوش آموز


(9) چگونه جدول را در Excel افزایش دهیم
چگونه جدول را در Excel افزایش دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 2 =

دکمه بازگشت به بالا